באנר ראשי
מספר מודעה 3302
עסק אחר
מכירת עסק
באמצעות IBC
ישוב אחר בצפון המערבי
6,000,000
למכירה/שותפות חברת תשתיות עפר ג' 5
רמי / דקל
0542662659
251
1
לחברה ציוד כבד ורכבים בשווי 5 מ' ש"ח. מחזור שנתי 60 מיליון צבר הזמנות לפרוייקטים 40 מיליון. לקוחות חייבים 17 מ' ש"ח. מחיר לשותף 50% 6 מיליון ש"ח לצורך הרחבת פעילות או רכישה מלאה ללא תשלום תמורת רכישת ההתחיבויות לספקים 13 מ' ש"ח.
פרטים נוספים
סטאטוס משפטי חברה בע"מ
מחזור מכירות שנתי בשח 65,000,000
רווח שנתי בשח 4,800,000
וותק העסק בשנים 30
מספר עובדים 1
שכ"ד חודשי בשח 1
עלות מלאי קיים
עלות הקמה/שיפוץ
סיבת מכירה הרחבת פעילות
סטאטוס העסק עסק פעיל
envelopנא השאר פרטים
*