באנר ראשי
מספר מודעה 3305
מסחר ושירותים
מכירת עסק
באמצעות IBC
== המרכז ==
1,500,000
בהזדמנות למכירה חב' כ"א
רמי
0542662659
61
0
החברה מעסיקה כ 300 עובדי קבלן ישראלים וזרים המועסקים ברשתות, מפעלי ייצור, בנקים, חב' ביטוח , וחב' שירותים. לחברה 3 סניפים במרכז המטפלים בעובדים באמצעות 10 עובדי מטה. מובטח ליווי בעלים לטווח ארוך. בנוסף למחיר החברה נדרש הון חוזר לתשלום משכורות, ב. לאומי, מיסים וערבות למשרד הכלכלה. דוחות כספיים מסודרים. מתאים לחב' השמה/חב' עובדי קבלן. נדרש רישיון משרד הכלכלה ואי רישום פלילי.
פרטים נוספים
סטאטוס משפטי חברה בע"מ
מחזור מכירות שנתי בשח 19,000,000
רווח שנתי בשח 850,000
וותק העסק בשנים 30
מספר עובדים 10
שכ"ד חודשי בשח 1
עלות מלאי קיים 1
עלות הקמה/שיפוץ 1
סיבת מכירה פרישה לפנסיה
סטאטוס העסק עסק פעיל
envelopנא השאר פרטים
*